9. Time

19,95

Vertrouwen in de juiste timing van het Universum.


Geduld is meestal niet onze sterkste kant. Vanuit ons kleine “ego denken” willen wij dat de dingen nu gebeuren, zijn teleur gesteld en gefrustreerd, wanneer het niet zo is. De natuur laat ons zien, dat er wisselende getijden zijn. Voorjaar, zomer, herfst en winter. De boer zaait vroeg in het voorjaar. De oogst komt pas aan het einde van de zomer of najaar. Alles gebeurt op de juiste tijd, ook in ons leven. Zet je stappen en geef je in vertrouwen over.