Speciale Essences

Speciale Essences

Nieuw Leven
Ik ben veilig, vol vertrouwen, in mijn Goddelijke kracht en verbonden met Al Dat Is.

Deze Essence is een combinatie van de I.M.H.E. : – Divine Love, Freedom, Confidence en Opening.

Nieuwetijdskind – Nieuwetijdsmens
Vanuit mijn Goddelijke Essentie geef ik mijn bijdrage aan de Nieuwe Aarde met mijn mogelijkheden en talenten.

Deze Essence is een combinatie van de I.M.H.E.: Divine Love, Freedom, Confidence, Acceptance and Opening.

Afronding laatste Levensfase
Ik ben in harmonie en vrede met Al Dat Is.
Deze Essence is een combinatie van de I.M.H.E.: Divine Love, Freedom, Acceptance, Time and Detachment.

Gratitude – Dankbaarheid
Dankbaarheid en Waardering voor de wijsheid van mijn Goddelijke creaties en voor Al Dat Is.

Opschoning van Familiebanden
Opschoning van Familiebanden van moeders en van vaders lijn.

De invloeden van onze voorouders kunnen ook in je huidige leven op jou inwerking hebben, zoals b.v. oude blokkerende overtuigingen, conditioneringen, negatieve emoties en verwikkelingen. Deze Essence ondersteunt jou om meer inzicht te krijgen in het familiesysteem. Wat is mijn aandeel – wat is van de ander? Je kunt los laten en bevrijden wat niet van jou is.

Prijs gecombineerde speciale I.M.H.E.:
– Nieuw Leven – € 23.95
– Nieuwetijdskind – Nieuwetijdsmens – € 24.95
– Afronding Levensfase – € 24.95
– Opschoning van Familiebanden – € 19.95
– Gratitude – € 19.95
Prijs Set € 95.- + Verzendkosten

sib-holzfiguren-01

(Foto: Klaus Wienert, www.systeme-in-balance-kinesiologie.de)